Olympiska sporter

Vad är OS?

OS är en förkortning för de Olympiska spelen. Det är en global idrottstävling där ett stort antal länder skickar deltagare för att tävla. OS delas in i sommarspel och vinterspel. Respektive spel arrangeras vart fjärde år, men det är alltid två år mellan ett sommarspel och ett vinterspel. När det gäller antalet deltagare är sommar-os världens störta sportevenemanget följt av vinter-os. Det är dock inte det sportevenemang som lockar flest tv-tittare, utan det är fotbolls-VM.

Historia

De olympiska spelen har sitt ursprung i Olympia utanför Aten i Grekland. Det första spelet ägde rum år 776 före Kristus i det antika Grekland. Vart fjärde år i nästan 1200 år pågick dessa tävlingar. Upplägget såg dock ganska annorlunda ut från vad det gör idag. Till en början var det en löpartävling där endast män deltog. Det var ingen global tävling, tvärtom var den mycket lokal med endast deltagare som kom från området. Strax infördes dock fler sporter, exempelvis boxning, brottning, ridning, spjut, diskus och längdhopp. Spelen förbjöds år 394 och återuppstod först igen år 1896 när det första moderna olympiska spelet arrangerades. Det skulle dock ta ett tag innan evenemanget blev väletablerat igen. I början av 1900-talen arrangerades inte spelen vid flertalet tillfällen på grund av världskrigen och bristande intresse.

new-blog-lite